Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

1. Prahistoria

I. Ewolucja człowieka

1. Badania nad pochodzeniem człowieka

a. teoria kreacjonizmu

b. antropogeneza

2. Etapy ewolucji człowieka - antropogeneza

a. australopitek

b. homo habilis (człowiek zdolny)

c. homo erectus (pitekantrop)

d. neandertalczyk

d. homo sapiens

II. Epoki archeologiczne

1. Paleolit – epoka kamienia łupanego

a. gospodarka łowiecko-zbieracka

b. koczowniczy tryb życia

c. osiągnięcia kulturowe

d. początki kultury duchowej

– kult bogini matkiIKONA

– malowidła naskalneIKONA

2. Neolit – epoka kamienia gładzonego

a. rewolucja neolityczna (rewolucja agrarna)

– początki rolnictwa

– przechodzenie do półosiadłego i osiadłego trybu życia

b. wynalazki epoki kamienia gładzonego

– początki ceramiki

– wynalezienie koła

wynalezienie techniki wiercenia otworów w kamieniu

– narzędzia z epoki kamienia gładzonegoIKONA

megality

3. Epoka brązu narzędzia z epoki brązu IKONA

4. Epoka żelaza

III. Osadnictwo w dolinach wielkich rzek

1. Dogodne warunki rozwoju rolnictwa – Żyzny Półksiężyc

2. Budowa systemów irygacyjnych jako czynnik integrujący lokalne społeczności

3. Początki zróżnicowania społecznego

a kształtowanie się warstwy przywódczej – wódz/najwyższy sędzia/najwyższy kapłan

b kształtowanie się warstw uprzywilejowanych - kapłani, urzędnicy, wojownicy

 

IV. Protomiasta

1. Jerycho (Palestyna)

2. Çatal Höyük (Turcja)

V. Etapy rozwoju pisma

1. Pismo piktograficzne

2. Pismo ideograficzne

3. Pismo alfabetyczne

 

Opracowanie tematu: Najdawniejsze dzieje człowieka

Galeria: Najdawniejsze dzieje człowieka