Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

1. 04. Zasoby i ich znaczenie w polityce międzynarodowej

 

1. Problem bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego

a. stały dostęp do surowców i źródeł energii jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego państwa

b. bezpieczeństwo energetyczne wymaga dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych

c. poszczególne kraje różnią się tzw. miksem energetycznym

d świat stoi wobec zagrożeń wynikających z wyczerpywania się nośników energii

– zasoby ropy naftowej wystarczą na 50 lat

– gazu ziemnego – na 80 lat

– węgla kamiennego – na 100 lat

e. przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym

– zasada zrównoważonego rozwoju – polega na wdrażaniu takich form rozwoju gospodarczego, które minimalizują ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne

– jedną z form jest zwiększanie udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii

 

2. Surowce energetyczne

a. ropa naftowa

– jest podstawowym surowcem dla przemysłu energetycznego i chemicznego

– największe złoża ropy naftowej znajdują się na Bliskim Wschodzie (Iran, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska)

– na poziom wydobycia i ceny ropy naftowej ogromny wpływ ma Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)

– głównymi konsumentami są USA, Chiny i Japonii

b. gaz ziemny

– jest znacznie bardziej łagodny dla środowiska naturalnego niż węgiel i ropa naftowa

– główni producenci to: Rosja, Katar, Iran, Arabia Saudyjska, a w Europie – Norwegia

– największymi konsumentami gazu ziemnego są: USA, Chiny i Japonia

c. węgiel

– największym producentem węgla na świecie są Chiny, a w Unii Europejskiej – Polska

– największym producentem węgla koksującego są Chiny i Australia

d. uran

uran jest surowcem wykorzystywanym w energetyce atomowej

– 2/3 światowego wydobycia uranu przypada na Kanadę, Australię i Kazachstan

e. głównymi producentami metali szlachetnych (złota, srebra i platyny) są: Chiny, Australia, Rosja, Stany Zjednoczone i Kanada

f. głównymi producentami metali ziem rzadkich (erb, dysproz i holm) są Chiny

g. ze względu na wyczerpywanie się zasobów surowcem strategicznym zaczyna być woda pitna

– stanowi zaledwie 1% wody nadaje się do spożycia

– zasoby wody pitnej zmniejszają się z powodu:

rosnącego spożycia – zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle

zanieczyszczenia środowiska naturalnego

zmian klimatycznych

– coraz częściej dostęp do zasobów wody staje się przyczyną konfliktów zbrojnych

 

3. Gaz ziemny jako instrument polityki zagranicznej Rosji

a. w rosyjskiej polityce surowcowej kluczową rolę odgrywa Gazpromkoncern będący największym światowym wydobywcą gazu ziemnego

b. budowa Gazociągu Północy (Nord Stream i Nord Stream 2)

c. formy przeciwdziałania monopolistycznej działalności Gazpromu (dywersyfikacja)

– budowa Terminalu LNG w Świnoujściu

– budowa gazociągu Baltic Pipe – gazociąg z Norwegii do Danii i Polski