Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

1. 02. Międzynarodowe stosunki polityczne

1. Współczesny ład międzynarodowy

a. stosunki międzynarodowe to wzajemne relacje zachodzące między państwami i innymi podmiotami działającymi na arenie międzynarodowej.

b. ład międzynarodowy – określony układ sił politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych między poszczególnymi podmiotami stosunków międzynarodowych

c. klasyfikacje systemów według polaryzacji (biegunowości)

system jednobiegunowy – np. sytuacja po rozpadzie ZSRS z dominującą rolą USA

system dwubiegunowy (bipolarny) – np. sytuacja w okresie zimnej wojny (USA i ZSRR oraz ich sojusznicy)

system wielobiegunowy (policentryczny) – sytuacja w Europie po kongresie wiedeńskim w 1815 r.

d. sytuacja międzynarodowa w XXI w.

słabnąca pozycje USA

wzrost znaczenia Chin

dążenie Rosji do odbudowy pozycji mocarstwowej

2. Klasyfikacja państw ze względu na pozycję międzynarodową

a. stratyfikacja państw – nierównomierny podział wpływów między państwami

b. wyznaczniki pozycji międzynarodowej:

– położenie geograficzne oraz wielkość terytorium i liczba ludności

– dostęp do surowców

– siła militarna (m.in. posiadanie broni masowego rażenia)

– siła gospodarcza

c. państwa nieuznawane (np. Kosowo)

d. quasi państwa – państwa nieuznawane; termin stosowany dla kilku jednostek politycznych świata, które pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej de facto są niepodległymi państwami – np. Abchazja

e. mocarstwa

– mocarstwa ponadregionalne

– mocarstwa regionalne

f. państwa średniej rangi

g. państwa małe

h. państwa upadłe