Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

alternat/zasada alternatu - zasada stosowana w  kontaktach dyplomatycznych oraz podczas podpisywania dwustronnych traktatów międzynarodowych, polega na honorowaniu kolejności państw lub jego przedstawicieli na przemian - w egzemplarzu umowy przeznaczonym dla jednej strony wszelkie wzmianki o niej (nazwa państwa, tytuł głowy państwa) znajdują się na pierwszym miejscu; podpis przedstawiciela państwa i pieczęć umieszczone są na pierwszym miejscu w egzemplarzu przeznaczonym dla danego sygnatariusza, tj. po lewej stronie dokumentu; tekst umowy sporządzony w językach obu kontrahentów, w egzemplarzu dla każdego z nich umieszczony jest również po lewej stronie.