Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

arianizm - kierunek w teologii chrześcijańskiej stworzony przez Ariusza na przełomie III i IV w., zaprzeczający istnieniu Trójcy Świętej; arianizm został potępiony w 325 r. na soborze nicejskim pierwszym i w 381 r. na soborze konstantynopolitańskim; u ludów germańskich przetrwał do VII w.