Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

arystokracja/możnowładztwo - określenie najwyższej, uprzywilejowanej warstwy społecznej, do której przynależność jest dziedziczna i wynika z urodzenia.