Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

cenzorowie - w republice rzymskiej dwaj urzędnicy wybierani co pięć lat na 18 miesięczną kadencję przez komicja centurialne; do zadań cenzorów należało przeprowadzenie spisu majątku (cenzus) i podział obywateli na centurie i tribus, a od 312 r. p.n.e. również ustalanie listy senatorów; ponadto do kompetencji cenzorów należało układanie budżetu państwa, ustalanie ceł i podatków oraz  nadzór nad życiem publicznym i prywatnym obywateli.