Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

chrześcijaństwo - ruch religijny, rozwijający się od pierwszej połowy I w. n.e. w Palestynie, któremu początek dał Jezus Chrystus i jego apostołowie; w połowie I w. n.e. dzięki działalności Pawła z Tarsu chrześcijaństwo zerwało z judaizmem, z którego się wywodziło i przekształciło się w religię uniwersalistyczną, uznającą Jezusa Chrystusa za syna bożego i odkupiciela, a Biblię za źródło wiary, głoszącą odkupienie całej ludzkości oraz miłość i braterstwo wszystkich ludzi; mimo okresowych prześladowań wpływy chrześcijaństwa zaczęły się szybko rozprzestrzeniać; w 313 r. edykt tolerancyjny Konstantyna zapewnił chrześcijanom swobodę wyznania, a w 380 r. chrześcijaństwo zostało uznane przez Teodozjusza Wielkiego za religię panującą.