Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

demokracja - w znaczeniu ogólnym - władza ludu; forma ustroju państwa, w którym oficjalnie uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy.