Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

dominat - forma rządów w starożytnym Rzymie funkcjonująca od cesarza Dioklecjana, charakteryzująca się absolutną władzą cesarza, któremu nadano cechy boskości.