Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

hrabia - pierwotnie w państwach germańskich dowódca oddziału, a w państwie Franków zarządca okręgu administracyjnego zwanego hrabstwem, posiadający także kompetencje sądownicze i wojskowe; hrabiowie początkowo byli powoływani i odwoływani przez władców, z czasem jednak stali się dożywotni, a następnie zapewnili sobie prawo dziedziczenia; w okresie rozdrobnienia feudalnego hrabiowie skupili w swych rękach pełnię władzy w hrabstwie, uznając tylko lenną zwierzchność króla.