Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

kolonizacja - tworzenie osad na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych; kolonizacja wewnętrzna polega na zaludnianiu słabo zagospodarowanych obszarów własnego państwa, natomiast kolonizacja zewnętrzna związana jest z ekspansją i obejmowaniem w posiadanie terenów położonych poza granicami własnego państwa - często odległych obszarów zamorskich.