Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

komicja centurialne - zgromadzenia ludowe w starożytnym Rzymie, organizowane według centurii, czyli podziału administracyjno-wojskowego obywateli na pięć klas według kryterium majątkowego - w związku z tym, że każda centuria miała jeden głos, przewagę mieli obywatele należący do dwóch najbogatszych klas, ponieważ wystawiały one łącznie 98 centurii na 193 istniejących; w okresie republiki do kompetencji komicji centurialnych należało: zatwierdzanie wniosków prawodawczych przedkładanych przez urzędników, zatwierdzanie podjętych przez senat uchwał dotyczących polityki zagranicznej oraz wybór konsulów, pretorów i cenzorów.