Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

komicja tribusowe - zgromadzenia ludowe w starożytnym Rzymie, organizowane według tribus, czyli podziału ludności według kryterium terytorialnego; w komicjach tribusowych początkowo uczestniczyli tylko plebejusze, którzy dokonywali wyboru urzędników plebejskich - trybunów ludowych i edylów plebejskich, a później wszyscy obywatele rzymscy; do najważniejszych uprawnień komicji tribusowych należało uchwalanie ustaw przedłożonych przez trybunów ludowych oraz wybór trybunów ludowych, trybunów wojskowych i kwestorów.