Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

legion - w starożytnym Rzymie podstawowa jednostka taktyczna wojska; w okresie wczesnej republiki legion liczył 4200 żołnierzy lekkozbrojnej i ciężkozbrojnej piechoty oraz 300 kawalerzystów i dzielił się na 30 manipułów i 60 centurii; pod koniec republiki i za cesarstwa legion liczył 6000 tys. żołnierzy i dzielił się na 10 kohort; w okresie republiki wojskiem dowodzili konsulowie, a w okresie cesarstwa poszczególnymi legionami dowodzili legaci; typowe uzbrojenie obronne legionisty rzymskiego składało się z hełmu, pancerza i prostokątnej tarczy, a zaczepne z ciężkiej włóczni i obosiecznego miecza.