Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

marchia - okręg administracyjny w państwie Franków; marchie tworzone były w rejonach przygranicznych w celu obrony kraju przed najazdami, dlatego stojący na czele marchii margrabia dysponował większym obszarem i większymi zasobami demograficznymi niż administrujący hrabstwami hrabiowie; od X do XII wieku marchie tworzyli również cesarze niemieccy na zdobytych ziemiach słowiańskich.