Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

margrabia - w państwie Franków i w państwach utworzonych w wyniku jego podziału urzędnik zarządzający marchią; margrabia posiadał szersze od hrabiego uprawnienia administracyjne, wojskowe i sądowe; w okresie osłabienia władzy centralnej niektórzy margrabiowie stali się władcami terytorialnymi.