Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

panteon - w religiach politeistycznych ogół bóstw połączonych ze sobą więzami rodzinnymi i powiązanych hierarchicznymi zależnościami, w którym bogowie mają przypisane funkcje i określony zakres władzy.