Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Pax Romana - pokój rzymski - nazwa względnego pokoju wewnętrznego i zewnętrznego, panującego w imperium rzymskim od zakończenia wojen domowych schyłku republiki i ustanowienia pryncypatu przez Oktawiana Augusta w 27 r. p.n.e. do śmierci Aleksandra Sewera w 235 r. n.e.; szczytowy okres właściwego dla Pax Romana spokoju i dobrobytu przypadł na lata 96-180 n.e., czyli tak zwany złoty wiek cesarstwa.