Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pieniądz - określony towar powszechnie uznawany za środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażane ceny wszystkich innych towarów; najstarszą formą pieniądza były powszechnie cenione towary konsumpcyjne; w miarę rozwoju gospodarki pojawił się pieniądz kruszcowy - w formie rozwiniętej przyjął postać monety, a następnie papierowy; pojawienie się pieniądza kruszcowego usprawniło wymianę handlową i przyczyniło do rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej.