Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

prerogatywa - kompetencje głowy państwa wyłączone spod kontroli organu przedstawicielskiego, czyli w niewymagające kontrasygnaty rządowej.