Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pretorzy - w starożytnym Rzymie wyżsi urzędnicy wybierani corocznie przez komicja centurialne; początkowo wybierano tylko jednego pretora, ale ich liczba rosła -  od 241 r. p.n.e.  jednocześnie urzędowało 2 pretorów, za Cezara już 16, a w okresie pryncypatu 18; pretorzy sprawowali sądownictwo cywilne i karne - między innymi wydawali edykty, które odgrywały ważną rolę w rzymskim prawodawstwie; pretorzy po rocznej kadencji mogli sprawować funkcję gubernatorów prowincji jako prokonsulowie.