Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pryncypat/zasada pryncypatu - forma władzy zwierzchniej wprowadzona w Polsce przez Bolesława Krzywoustego na mocy jego testamentu, obejmująca politykę zagraniczną, naczelne dowództwo wojskowe, ustanawianie biskupów i bicie monety; zgodnie z zasadą senioratu władza zwierzchnia miała należeć do najstarszego członka dynastii; pryncypat przestał obowiązywać po śmierci Leszka Białego w 1227 r.