Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pryncypat - forma ustrojowa cesarstwa rzymskiego, funkcjonująca od Oktawiana Augusta do Dioklecjana (27 r. p.n.e. - 284 r. n.e.), w której władca pozornie zachowywał instytucje republikańskie i oficjalnie występował wyłącznie jako pierwszy wśród senatorów, z którymi dzielił się władzą, a faktycznie był jedynowładcą skupiającym w swoim ręku władzę najwyższych urzędów.