Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

senat - pierwotnie instytucja doradcza królów Rzy­mu; w republikańskim Rzymie kolegium składające się z byłych i czynnych urzędników wyznaczonych dożywotnio przez cenzora; senat rzymski kierował  polityką zagraniczną, przyjmował obce poselstwa, dbał o bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i sprawy kultu religijnego; w okresie cesarstwa znaczenie senatu zmalało, a o jego składzie decydował cesarz.