Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

separatyzm - dążenie do odrębności politycznej, narodowej, ekonomicznej lub religijnej; działalność mająca na celu wyodrębnienie się mniejszości społecznych z jakiejś całości; separatyzm jest dążeniem do oderwania się jakiegoś terytorium od państwa, z którym jest związane i utworzenie własnego państwa.