Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

sztuki wyzwolone/siedem sztuk wyzwolonych - program nauk wykładanych w średniowieczu, realizowany w dwóch stopniach nauczania – stopień niższy – tzw. trivium obejmował gramatykę – lektura z objaśnieniami językowymi i stylistycznymi autorów zarówno chrześcijańskich jak i pogańskich; retorykę – zasady stylu i wymowy; dialektykę – sztukę myślenia logicznego; stopień wyższy – tzw. quadrivium – obejmował: arytmetykę – w jej ramach oprócz umiejętności działań rachunkowych uczono znajomości symboliki liczb i sztuki układania kalendarzy; geometrię – poza wiadomościami z właściwej geometrii wykładano wiedzę o Ziemi; astronomię – była to właściwie astrologia, ponieważ w jej ramach z układu gwiazd i planet starano się poznać przyszłość; muzykę – tj. teorię muzyki i śpiew kościelny.