Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

tyrania - forma rządów występująca w starożytnej Grecji, polegająca na sprawowaniu władzy przez niekontrolowaną jednostkę, która uzurpowała sobie prawo do sprawowania rządów; tyrania wczesnogrecka występowała od VII do V w. p.n.e. jako forma przejściowa między rządami arystokracji a demokracją - na tym etapie tyrani dochodzili do władzy przy poparciu ludu i często realizowali głębokie reformy społeczne oraz zakrojone na wielką skalę inwestycje - np. rozbudowa infrastruktury, budowa świątyń; występująca od końca IV do II w. p.n.e. tyrania późnogrecka związana była z przejmowaniem władzy przez tyranów opierających się na oddziałach wojska najemnego i sprawujących ją przy użyciu przemocy.