Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Kazimierz III Wielki (1310-1370) - syn Władysława I Łokietka i Jadwigi, córki księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego, od 1333 r. król Polski; wybitny polityk, twórca stabilizacji politycznej, dobrobytu gospodarczego i wzrostu siły militarnej Polski; odzyskał od zakonu krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską, od Marchii Brandenburskiej część Nowej Marchii, zhołdował Mazowsze, Santok i Drezdenko, ziemię bełską, ziemię chełmską, Włodzimierz i Podole oraz rozszerzył terytorium państwa polskiego o część Rusi Halicko-Włodzimierskiej; zakończył spór z Janem Luksemburskim o tron polski, w 1343 r. zawarł pokój kaliski z zakonem krzyżackim; Kazimierz III Wielki rozwijał osadnictwo wiejskie, rozbudowywał miasta i otaczał je fortyfikacjami, zbudował system zamków obronnych, zreformował skarb i wojsko, skodyfikował prawo, a w 1364 r. założył uniwersytet w Krakowie.