Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. Cywilizacja egipska 

 

I. Wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji egipskiej.

1. Zróżnicowanie geograficzne

a. delta NiluDolny Egipt

b. dolina NiluGórny Egipt

c. pustynne otoczenie – względna izolacja państwa

2. Znaczenie gospodarcze Nilu

a. regularne wylewy – rozwój rolnictwa – systemy irygacyjne

b. główna arteria komunikacyjna

c. źródło ryb i trzciny (papirus)

3. Bogactwa naturalne

a. kamień

b. złoto

II. Państwo egipskie

1. Początki państwowości egipskiej – działalność Narmera

2. Organizacja państwa:

a. niepodzielna władza w rękach faraona  (per-aa) [IKONA korony faraonów]

b. na czele administracji – wezyr

c. podział administracyjny państwa na nomy nomarchowie

3. struktura społeczna

a. elita władzy

–wyżsi urzędnicy, poborcy podatkowi

– wyżsi dowódcy wojskowi

– kapłani

b. warstwa średnia

– rzemieślnicy

– kupcy

– lekarze

– pisarze i niżsi urzędnicy

c. chłopi

d. niewolnicy – tzw. niewolnictwo pałacowe

III. Dzieje polityczne Egiptu

1. Podział dziejów na okresy nazywane Państwami, oddzielone tzw. Okresami Przejściowymi.

2. Stare Państwo i Pierwszy Okres Przejściowy

a. powstanie administracji centralnej

b. powstanie pisma

3. Średnie Państwo

a. podbój Nubii

b. najazd Hyksosów i Drugi Okres Przejściowy

4. Nowe Państwo

a. stolicą Teby

b. panowanie Ramzesa II IKONA

c. bitwa z Hetytami pod Kadesz – ok. 1285 r. p.n.e.

d. najazd „ludów morza” – schyłek XIII w. p.n.e.

e. podbój Egiptu przez Aleksandra Wielkiego332 r. p.n.e.

IV. Religia starożytnego Egiptu

1. Religia politeistyczna

a. Horus – Górny Egipt

b. Set – Dolny Egipt

c. Re – Heliopolis

d. Ptah – Memfis

e. Amon-Re

f. Izyda – bogini miłości i nieba

g. Thot – bóg pisma mądrości i nauki

2. Wyobrażenia na temat życia pozagrobowego

a. Ozyrys – najwyższy sędzia zmarłych

b. Anubis - bóg zmarłych, prowadzący dusze na sąd Ozyrysa

c. mumifikacja - opiekunem procesu mumifikacji był bóg Anubis

e. Księga umarłych

V. Osiągnięcia kultury starożytnego Egiptu

1. Hieroglify IKONA (pismo hieroglificzne, pismo hieratyczne, pismo demotyczne)

2. Architektura

a. PiramidyStare Państwo

Imhotep budowniczym piramidy Dżosera w Sakkarze

– piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa w Gizie

b. świątynie – kompleksy świątynne w Karnaku, Abu Simbel i Edfu

– monumentalne pylony IKONA

obelisk IKONA

c. pałace

d. grobowce – Dolina Królów (grobowiec Tutanchamona)

e. sztuka sepulklarna

sarkofag

mastaba

f. rzeźba i malarstwo – kanon

 

1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt
1. 3. Starożytny Egipt

Rozwinięcie tematu

 

Historia w źródłach

Kariera admirała Amozisa